Högarörsgatan avstängd

Högarörsgatan är avstängd för arbete med vatten- och avloppsledningar. Avstängningen blir enligt plan kvar till juli 2023. Se kartan nedan, den avstängda sträckan är markerad med rött, och omledningsvägen med grönt.

Det här är den första etappen i ett omfattande arbete med byte av ledningar i området. Det kommer att fortsätta längs Axel Ångbagares gata. 

Läs mer på webbsidan som handlar om VA-projektet vid Axel Ångbagares gata.

Etapp 1_Högarörsgatan.jpg

Kommentera