Gång- och cykelväg vid Lagaån avstängd

Avstängning GC Hångers.jpg

Mellan Gängesbron och Industribron är en gång- och cykelväg avstängd, se kartbilden ovan. Vänligen respektera avspärrningen och gå inte nära arbetsfordon, för allas säkerhet!

Anledningen till avstängningen är ett skred i slutet av september. Marken rasade som följd av att den under långt tid har underminerats. Det påverkade en spillvattenledning och medförde ledningsarbete. Slänten kommer att stabiliseras med bergmaterial. Det arbetet beräknas starta under vecka 47 och kan pågå ytterligare någon månad framåt. Geotekniska undersökningar har gjorts.

Gång- och cykelvägen kommer att återställas och beräknas öppna igen till våren/sommar 2022.   

Kommentera