E4 ombyggnad; avstängningar sep-okt

Med anledning av Trafikverkets ombyggnad av E4; 

 • Den 20-29 september är norrgående påfart Ljungby norra stängd för trafik.
 • Den 25-27 september är hela trafikplatsen i Ljungby norra stängd för trafik.
  Under tiden genomförs beläggningsarbeten och diverse markarbeten. Trafiken hänvisas med vitblå skyltning till av och påfart 79 Ljungby södra och Lagan 81. 
  Se karta för omledningen på Trafikverkets webbplats.
 • Viaduktgatan under E4 kommer att stängas av några dagar i början på oktober för slutlig beläggning. Trafiken leds om med orange vägvisning via kringliggande vägar. 
  Se karta för omledningen på Trafikverkets webbplats. 
   
 • Gång- och cykelvägen söder om Bredemadsvägen mellan Norrabergsgatan och Näsvägen öppnas i oktober 2023. Under tiden bygger vi om fjärrvärmeledningar och byter ut den befintliga bron mot en ny och bredare.

Vi hoppas att du har förståelse och visar hänsyn i trafiken. 

Läs mer om Trafikverkets ombyggnad av E4 på deras webbplats.

Kommentera