Avstängda broar vid Bölminge och Hyhult

Trafikverket gör större underhållsarbeten på två broar i sydvästra delen av Ljungby kommun. En bro vid Bölminge på väg 534 och en bro vid Hyhult på väg 533.  

Arbetena påbörjas den 5 augusti och broarna kommer vara helt avstängda för all fordonstrafik när arbete pågår. Trafiken leds om via skyltning. 

Läs mer om brounderhållsarbetena på Trafikverkets webbplats.

Kommentera