Bevattningsförbud i Ljungby kommun

På grund av den torra och varma väderleken går vattenverken i de mindre orterna nära eller på sin maxkapacitet. De mindre vattenverken och ledningsnäten är inte dimensionerade för att fylla pooler eller vattna gräsmattan. När många gör det samtidigt kan det innebära problem med att leverera vatten till kranarna. Grundvattennivåerna är något lägre än normalt för årstiden. För att förebygga problem gäller bevattningsförbud i Ljungby kommun.

Förbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten för;

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare och/eller droppslang (det går bra att använda vattenslag som du håller i handen eller vattenkanna)
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler

Förbudet gäller tillsvidare för alla abonnenter som är anslutna till kommunens vattenledningsnät, i alla orter inklusive Ljungby stad.

Så följs förbudet upp

Vid onormalt hög förbrukning i ett område åker någon av våra drifttekniker ut och kontrollerar orsaken till detta och ger eventuella fastighetsägare som bryter mot bevattningsförbudet en tillsägelse om att bevattningsförbud råder. Skulle fastighetsägaren trots detta fortsätta att bryta mot förbudet kan VA-avdelningen strypa ner vattenförsörjningen till berörd fastighetsägare så att vattenflödet enbart räcker till de mest basala behoven.

Förbudet gäller tills annat annonseras 

Grundvattennivåerna mäts kontinuerligt av VA-avdelningen under den torra årstiden. När bevattningsförbudet upphör annonseras det på hemsidan och i tidningarna Smålänningen och Veckobladet.

Var vattensmart!

Nu behöver vi alla hushålla med vattnet, se tips på hur du kan vara vattensmart! Du kanske inte kan göra allt men alla kan göra något. Varje droppe räknas!

Kommentera