Bergagatan är delvis avstängd.
Markerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister.

Bergagatan är delvis avstängd

Arbetet är pausat på grund av det kalla vintervädret, som för tillfället gör det omöjligt att utföra. Vi har öppnat upp så mycket som möjligt, men avstängningar av gatan kvarstår enligt kartan ovan. 

Hela Bergagatan ska byggas om och avspärrningarna kommer att flyttas allteftersom arbetet fortskrider, under drygt ett år.

Ombyggnaden innebär tillgänglighetsanpassningar, förbättrad trafiksäkerhet, nya ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme med mera. Det kommer att påverka många under relativt lång tid. Men arbetet behöver göras och vi ber om din förståelse för det. 

Tack för att du väljer andra vägar, visar hänsyn där arbete pågår och respekterar avspärrningar!  

Läs mer om projektet med ombyggnaden av Bergagatan.

Kommentera