Bergagatan och Hantverkaregatan är delvis avstängda.
Markerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister.

Bergagatan och Hantverkaregatan är delvis avstängda

Ett omfattande arbete pågår på Bergagatan och anslutande gator. Nu arbetar vi med vatten- och avloppsledningar på Hantverkaregatan. På kartan kan du se var det är avstängt för tillfället.   

Hela Bergagatan ska byggas om och avspärrningarna kommer att flyttas allteftersom arbetet fortskrider. Ombyggnaden innebär tillgänglighetsanpassningar, förbättrad trafiksäkerhet, nya ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme med mera.

Det kommer att påverka många under relativt lång tid. Men arbetet behöver göras och vi ber om din förståelse för det. 

Tack för att du väljer andra vägar, visar hänsyn där arbete pågår och respekterar avspärrningar!  

Läs mer om projektet med ombyggnaden av Bergagatan och anslutande gator.

Kommentera