Bergagatan är delvis avstängd.
Fr.o.m. 23/8 stängs markerad sträcka av för fordonstrafik. Framkomligheten blir begränsad för fotgängare och cyklister.

Bergagatan byggs om

Ett omfattande arbete pågår på Bergagatan och anslutande gator. På kartan kan du se var det är avstängt från och med den 23 augusti.   

Hela Bergagatan ska byggas om och avspärrningarna flyttas allteftersom arbetet fortskrider. Ombyggnaden innebär tillgänglighetsanpassningar, förbättrad trafiksäkerhet, nya ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme med mera. Det kommer att påverka många under relativt lång tid. Men arbetet behöver göras och vi ber om din förståelse för det. 

Tack för att du väljer andra vägar, visar hänsyn där arbete pågår och respekterar avspärrningar!  

Läs mer om projektet med ombyggnaden av Bergagatan och anslutande gator.

Kommentera