Storgatan och Bergagatan är nu delvis avstängda.
Markerade sträckor är avstängda för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister.
Bergagatan och delar av Storgatan och Drottninggatan är nu avstängda för trafik.
Markerade sträckor är avstängda för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister.

Bergagatan samt delar av Storgatan och Drottninggatan är avstängda

Ett omfattande arbete pågår på Bergagatan. Det innebär att gatan kommer att vara delvis avstängd under drygt ett år. På kartan ovan ser du var det är avstängt för tillfället. Nu är arbetet inne i ett skede där det påverkar även delar av Storgatan och Drottninggatan.

Hela Bergagatan ska byggas om och avspärrningarna kommer att flyttas allteftersom arbetet fortskrider.

Ombyggnaden innebär tillgänglighetsanpassningar, förbättrad trafiksäkerhet, nya ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme med mera. Det kommer att påverka många under relativt lång tid. Men arbetet behöver göras och vi ber om din förståelse för det. 

Tack för att du väljer andra vägar, visar hänsyn där arbete pågår och respekterar avspärrningar!  

Läs mer om projektet med ombyggnaden av Bergagatan.

Kommentera