Bergagatan är nu avstängd från Storgatan till Södra Torggatan.
Markerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten för cyklister och fotgängare är begränsad.

Bergagatan byggs om, delvis avstängd

Den 1 juni påbörjades ett omfattande arbete på Bergagatan som innebär att gatan kommer att vara delvis avstängd under drygt ett år. På kartan ovan ser du var det är avstängt för tillfället.

Hela Bergagatan (Storgatan-Drottninggatan) ska byggas om och avspärrningarna kommer att flyttas allteftersom arbetet fortskrider.

Ombyggnaden innebär tillgänglighetsanpassningar, förbättrad trafiksäkerhet, nya ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme med mera. Det kommer att påverka många under relativt lång tid. Men arbetet behöver göras och vi ber om din förståelse för det. 

Tack för att du väljer andra vägar, visar hänsyn där arbete pågår och respekterar avspärrningar!  

Läs mer om projektet med ombyggnaden av Bergagatan.

Kommentera