Bergagatan i Ljungby avstängd

Byggnation pågår i kvarteret Biet längs med Bergagatan i Ljungby. Av säkerhetsskäl är gatan avstängd för all fordonstrafik, inkl. cyklister. Avstängningen gäller till och med februari 2019.

Fotgängare kan passera genom området på den markerade gångvägen (se illustrationen).

Bergagatan avstängd för fordonstrafik

Kommentera