Asfaltering - begränsad framkomlighet

Flera genomfartsvägar i Ljungby stad kommer att få ny beläggning under kommande veckor. Arbetet påbörjas måndag 13 maj.

Tänk på att:

  • Räkna med längre restider
  • Välj andra vägar om/när det är möjligt
  • Överväg att promenera eller ta cykeln istället för bilen
  • Kör försiktigt
  • Visa hänsyn till de som arbetar och bor utmed gatorna

Sträckor, tidplan och trafikpåverkan

Vecka 20: Fräsningsarbeten på Norrleden, sträckan från Sunnerborondellen till Sickingebron.
Vecka 21: Asfaltering på samma sträckor.
Så påverkas trafiken: Rondellen är avstängd för all trafik (förutom Länstrafiken och blåljusfordon) övrig trafik leds om. Begränsad framkomlighet på Norrleden, trafiken regleras med flaggvakter.

Vecka 20: Fräsning på Ågårdsvägen, sträckan från Violen-rondellen till Axel Roothsgatan.
Vecka 21: Asfaltering på samma sträcka.
Så påverkas trafiken: Begränsad framkomlighet, trafiken regleras med flaggvakter.

Vecka 20: Fräsningsarbeten från Bryggerirondellen på Drottninggatan, Storgatan och Vislandavägen till Sollidenrondellen.
Vecka 22: Asfaltering på samma sträcka.
Så påverkas trafiken: Begränsad framkomlighet, trafiken regleras med flaggvakter.

Vecka 20: Fräsningsarbeten på Fabriksgatan och Kungsgatan. På båda gatorna gäller det sträckorna från Gängesvägen till Karlsrovägen.
Vecka 21: Asfaltering på samma sträckor.
Så påverkas trafiken: Begränsad framkomlighet, trafiken regleras med flaggvakter.

Kommentera