Begränsad framkomlighet i Ryssby

På Storgatan och Stationsvägen i Ryssby pågår arbeten med VA-ledningar och framkomligheten är därför begränsad under den närmaste månaden. 

Vi ber er som berörs i trafiken om förståelse. Arbetet med att underhålla ledningsnätet är nödvändigt för att vatten- och avloppsystemet ska fungera. Tyvärr medför det tillfälliga störningar på våra vägar. 

Kommentera