Trafiken leds om p.g.a. asfaltering

Asfaltering mellan Vrå och Lidhult 13-21 sep

Trafikverket utför beläggningsarbeten på väg 542 Vrå-Lidhult den 13-21 september. Då är sträckan avstängd för genomfartstrafik, som leds om enligt kartan ovan. Boende och servicetransporter kommer kunna passera, men planera med längre restid än vanligt.

Kommentera