Karta

Ny gång- och cykelväg mellan Berghems- och Rosendalsrondellen

Vid norra sidan av Söderleden, mellan Berghemsrondellen och Rosendalsrondellen, byggs en ny gång- och cykelväg.

Arbetet sker intill vägen som kommer att vara öppen för trafik under tiden. I samband med att en ny passage över Ringleden ska byggas kommer framkomligheten att påverkas under en kortare period.

Arbetet påbörjas vecka 47 och kommer att färdigställas under våren 2023. Det kan komma att förändras beroende på väder och förutsättningarna på platsen.

Läs mer om arbetet här:
GC-väg Berghemsrondellen till Rosendalsrondellen

Kommentera