Eldningsförbud i Kronobergs län

Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022. Förbudet gäller tills vidare. Eldningsförbudet innebär förbud mot eldning i skog och mark. 

Det är förbjudet att: 

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark annat än på fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. 

Mer information om vad som gäller vid utfärdat eldningsförbud på Länsstyrelsens webbplats.

 

Kommentera