Trafikomledning farligt gods på E4

Trafikverket bygger ut E4 till motorväg mellan Kånna och Toftaholm. Sträckan är 3,2 mil och arbetet beräknas vara klart år 2022. Aktuell information om projektet finns på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/e4-ljungby

Omledning farligt gods

Trafik med farligt gods leds om mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö. Omledningen gäller trafik i både söder- och norrgående riktning fram till 1 november 2019. Trafiken leds om via väg 557 och Värnamovägen genom Lagan vilket gör att det blir mer trafik än vanligt på vägen. Kör försiktigt och visa hänsyn.

Se karta med omledningsväg genom Lagan (pdf-dokument, 540 kB)

 

 

Kommentera