Trafikomledningar på E4 i nov-dec

Trafikverket bygger ut E4 till motorväg mellan Kånna och Toftaholm. Sträckan är 3,2 mil och arbetet beräknas vara klart år 2022. Aktuell information om projektet finns på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/e4-ljungby

Avfart vid Hallsjö avstängd

Den 11-24 november 2019 är avfarten i norrgående riktning vid trafikplats Hallsjö avstängd. Du som trafikant får ta avfarten i trafikplats 81 Lagan alternativt avfarten i trafikplats 83 Toftaholm istället. 

E4 norrgående Lagan-Hallsjö leds om

Den 25 november- 3 december 2019 är E4 i norrgående riktning mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö avstängd. Då leds trafiken om mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö via väg 557 gamla riksettan och Värnamovägen genom Lagan. Det gäller trafik i norrgående riktning. 

Skolvägar i Lagan 

  • Alla skolelever boende i Lagans tätort, norr om Värnamovägen/väster om Vittarydsvägen hänvisas till gång/cykelväg/tunnel från Sandåsgatan.
  • Alla skolelever boende i Lagans tätort, norr om Värnamovägen/öster om Vittarydsvägen hänvisas till gång/cykelväg/övergångsställe vid Åbrinken/Kraftverket. Där har Trafikverket flaggvakter vid följande tider: mån– fre kl. 7.00-8.00, 12.00-13.00, 14.00-17.00.  

Omledning farligt gods

Trafik med farligt gods leds om mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö. Omledningen gäller trafik i både söder- och norrgående riktning fram till 31 december 2019. Trafiken leds om via väg 557 och Värnamovägen genom Lagan vilket gör att det blir mer trafik än vanligt på vägen. Kör försiktigt och visa hänsyn.

Se karta med omledningsväg genom Lagan (pdf-dokument, 540 kB)

Kommentera