E4: trafikomledning Lagan-Hallsjö

Trafikverket bygger ut E4 till motorväg mellan Kånna och Toftaholm. Sträckan är 3,2 mil och arbetet beräknas ta fyra år. Entreprenadarbetena startar i mars 2019 med de delar som berör Bergaåsens vattenskyddsområde mellan Lagan och Hallsjö. 

Fr.o.m. 1 april t.o.m. 1 november 2019 leds trafik med farligt gods om mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö. Se omledningsvägen på kartan nedan. Kör försiktigt och visa hänsyn.

Aktuell information om projektet finns på trafikverket.se. 

Omledningsväg Hallsjö-Lagan

Kommentera