Passager under E4 avstängda

Trafikverket bygger om E4 mellan Ljungby och Toftanäs till motorväg. För tillfället påverkar det passagerna under E4, då broarna ska breddas eller bytas ut. 

  • Den 9 januari-17 februari är Bredemadsvägen under E4 avstängd. Under tiden utför Trafikverket ett större arbete med att byta kantbalk på befintlig bro på E4. Trafiken leds om med orange vägvisning via kringliggande vägar.

  • Den 23 januari-30 juni är Viaduktgatan under E4 avstängd för fordonstrafik som leds om med orange vägvisning via kringliggande vägar. Gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera. Under tiden utför Trafikverket ett större arbete med att bredda befintlig bro på E4. 

  • Till och med maj 2023 är det avstängt för gång- och cykeltrafik på Banvallsleden under E4:an. Gång- och cykeltrafik leds om med orange vägvisning via Viaduktsgatan. Under tiden ska befintlig bro på E4 breddas. 

  • Till och med våren 2023 är gång- och cykelvägen söder om Bredemadsvägen mellan Norrabergsgatan och Näsvägen avstängd. Under tiden dras fjärrvärmeledningar och den befintliga bron byts ut mot en ny och bredare.

Läs mer om Trafikverkets ombyggnad av E4 på deras webbplats. 

Kommentera