titelbild

Systematiskt brandskyddsarbete

Ägaren eller innehavaren av byggnader ska enligt lagen om skydd mot olyckor vidta åtgärder för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. En viktig del i detta arbete är att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Utbildningen ger dig kunskap för att dokumentera, planera och följa upp verksamhetens brandskyddsarbete. Utbildningen passar alla som ska organisera och dokumentera verksamhetens brandskyddsarbete.

Anmäl dig till utbildningen

Nästa kurstillfälle: 22 september kl. 9-15, på Ljungby Arena.
Pris per deltagare 3475 kr exkl.moms. 

Sista dag för anmälan är den 9 september. 

Kontakt

Kommentera