titelbild

Fyrverkerier

Pyroteknik är det samlade namnet på pyrotekniska varor som raketer och smällare. Det är alltid en risk både för dig och andra att hantera pyrotekniska varor. Genom att följa de råd och regler som finns kan risken minskas.

  • Det endast är tillåtet att skjuta raketer på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton mellan klockan 12.00 och 03.00 dagen därpå. Övrig tid krävs polistillstånd för att skjuta raketer.
  • Det är förbjudet med fyrverkerier vid Ljungby lasarett
  • Läs bruksanvisningarna noggrant innan avfyrning.
  • Använd en stabil avfyrningsramp och håll avstånd från pjäserna.
  • Se till att nedfallande rester från raketerna inte kan orsaka brand.

Polisens ordningsföreskrifter för användning av pyrotekniska varor:

  1. Fyrverkerierna ska bara skjutas upp av en person som är väl förtrogen med pjäsernas verkan och personen tar hand om tändning och avfyrning.
  2. Endast fyrverkerier som är godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får användas.
  3. Raketerna ska riktas så att nedslagsplatsen kan ses, så att nedfallande käppar eller felaktiga pjäser inte startar en brand eller annan olycksändelse. Om det kan behövas så ska en avspärrning göras.
  4. Eldsläckningsmaterial ska finnas omedelbart tillgängligt.
  5. Skjut inte fyrverkeriet om det blåser.

Kontakt

Kommentera