Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggnämnden gjorde år 2015 en resultatundersökning angående handläggning av bygglov och miljöärenden. Detta gjordes i form av en kundundersökning till de medborgare som hade varit i kontakt med miljö- och byggnämnden under den närmaste tiden.

Kontakt

Kommentera