titelbild

Inför skolstarten hösten 2020

Det här är ett annorlunda år och vi befinner oss fortfarande i en pandemi. Skolorna öppnar precis som vanligt och vi arbetar enligt de riktlinjer som finns. Utgångspunkten är att alla elever ska få sin undervisning i skolans lokaler.

Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen

Genom att följa ansvariga myndigheters rekommendationer kan vi hjälpas åt att minska smittspridningen.

Kom ihåg att:

  • Tvätta händerna noga och ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Stanna hemma när du är sjuk. Ditt barn ska vara hemma om hen har symtom på sjukdom och stanna hemma 48 timmar efter att hen blivit symtomfri. Om ditt barn får symtom under dagen måste barnet gå hem. Då tar vi kontakt med vårdnadshavare. Detta gör vi för att minska risken för smittspridning.
  • Vara rädda om varandra och visa hänsyn.

Oro

Det är naturligt att känna oro. Vi som arbetar inom skola och förskola försöker fånga upp oro hos barn och elever. På BRIS:s webbplats finns bra information om hur man kan prata med barn om oro. www.bris.se

Råd & service är en öppen kommunal verksamhet. Hit kan du vända dig om du behöver någon att prata med. Personalen har tystnadsplikt och de för inga journaler. Det innebär att du kan höra av dig till råd & service utan att det dokumenteras eller finns i några register. Personalen har anmälningsplikt. Det kostar ingenting att få hjälp av råd & service.
Telefon: 0733-73 97 58
E-post: radochservice@ljungby.se

Mer information

I Ljungby kommun använder vi Fronter för kommunikation mellan skola och vårdnadshavare. Här hittar du aktuell information. På den här sidan finns information som rör Ljungby kommuns verksamheters arbete med pandemin.

Det finns mer information på ansvariga myndigheters webbplatser:

Vi följer läget noga och kommer vid behov att vidta nödvändiga åtgärder.

Skolstartstider och skolskjutsar

Exakta tider för skolstart och information för dig som åker skolskjuts hittar du på den här sidan.

Kommentera