Det här finns i arkivet

I kommunarkivet hamnar mycket av det arbete som utförs i kommunen och så har det varit ända sedan 1862 när kommunerna inrättades. Med tanke på detta förstår du säkert att vi bokstavligen sitter på ett berg av spännande information.

Här följer en kort presentation om vad som finns i arkivet. Du kan läsa om vad varje arkiv innehåller i arkivförteckningen.

Vi arkiverar främst handlingar från den kommunala verksamheten. I mån av plats tar vi emot enskilda förenings och företagsarkiv samt kulturhistoriskt intressanta foton och filmer.

Ljungby köpings municipalsamhälles arkiv (1828 – 1935)

Ljungby stads arkiv (1936 – 1971)

Landskommunernas arkiv (handlingar från 1863-1951)

 • Berga
 • Bolmsö 
 • Södra Ljunga
 • Tannåker 
 • Agunnaryd 
 • Angelstad
 • Dörarp   
 • Hamneda 
 • Lidhult
 • Vrå 
 • Tutaryd
 • Nöttja
 • Vittaryd 
 • Kånna
 • Odensjö
 • Ryssby
 • Annerstad
 • Torpa

Storkommunernas arkiv (efter kommunsammanslagningen 1951)

 • Berga
 • Ryssby
 • Annerstad
 • Hamneda
 • Lidhult

Lidhults municipalsamhälles arkiv (1922 – 1967)

Ljungby kommuns arkiv (efter kommunsammanslagningen 1971-)

Enskilda arkiv (arkiv inlämnade av föreningar, företag eller enskilda personer )

 • Bergas brandstodsbolag
 • Berga, Dörarp & Vittaryds emigration
 • Berga hästförsäkringsförening
 • Berga kloak och avloppsförening
 • Berga meterologiska observationsstation
 • Berga småbrukarförening
 • Bolmsö fattigvårdsförbund
 • Bolmarö gårdsarkiv
 • Dörarp blåbandsförening
 • Hamneda jordbrukskassa
 • Hulie by vägsamfällighet
 • Lagans vägförening
 • Lidhults enskilda vägar
 • Lidhults polisförbund
 • Lidhult, Vrå och Odensjö bondeförbund
 • Ljungby folketshus- och parkförening
 • Ljungby kontrollslakteri
 • Ljungby landstormsförening
 • Ljungby teaterförening
 • Nöttja tjurförening
 • Nöttja brandstodsbolag
 • Ränte mejeriförening
 • Sunnerbo härads småbrukarförbund
 • Svenska röda korsets Ljungbykrets
 • Vittaryd blåbandsförening
 • Vittaryd nötkreatursförening
 • Vittaryds vägförening
 • Vrå byggnadsförening

Fotoarkiv

Delar av fotografen Magni Magninos samling, verksam i Ljungby under senare hälften av 1800-talet till 1920-talet

Hertzbergs Fotos arkiv, verksam i Ljungby under senare delen av 1920-talet till 1980-talet. I fotoarkivet finns även äldre negativ från tidigare fotografer verksamma i firman. Projektet Hertzberg pågår med arkivering och digitalisering av glasnegativ, du kan söka efter personer och orter i vår arkivförteckning här på webben i "Sök i arkivet" som du finner höger kolumn på denna sida.

Enskilda personers samlingar

Filmarkiv Här finns diverse filmer från 1920-talet och framåt.

Tidningsklipp I arkivet kan du också läsa i tidningsutklipp sorterade på respektive förvaltning om hur kommunen framställs i media. Det finns även klipparkiv upplagda på en speciell händelse, till exempel Stormen Gudrun.

Kontakt

Kommentera