Bildarkiv

Nu kan du se delar av kommunarkivets fotoskatt hemifrån. Sätt dig bekvämt till rätta och titta runt på bilder i arkivets bilddatabas.

Här visas äldre bilder från hela Ljungby kommun. Ta gärna chansen att bidra med information om bilderna genom att e-posta till oss, inga känsliga uppgifter kommer att publiceras. Tillsammans fortsätter vi att dokumenterar Ljungbys historia i text och bild.

Vad finns i bilddatabasen?

Den största samlingen kommer från Hertzbergs Foto som grundligt dokumenterat staden och även delar av landsbygden under imponerande 70 år.  I bildarkivet hittar du foton på byggnader, gator, industrier, händelser, evenemang och människor. Du kan också titta på bilder av bland annat Magni Magnino, Ivar Karlsson och Ove Norrman. Det finns också föreningsarkiv som innehåller stora mängder bilder som till exempel Sunnerboarkivet.

Hertzbergs foto

I slutet av 1980-talet köpte Ljungby kommun in Hertzbergs Fotos totala negativarkiv. Arbetet med att digitalisera, förteckna och arkivera samlingen pågår.

Förutom att rädda alla dessa tusentals sköna personer och miljöer till eftervärlden så skapar projektet också sysselsättning då det är ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Riksantikvarieämbetet, arbetsförmedlingen och Ljungby kommun.

I dag jobbar 4 personer i Hertzbergsprojektet som erbjuder en väg in på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Samtidigt får arkivet ett viktigt arbete utfört och sist men inte minst så säkras och tillgängliggörs denna unika kulturskatt.

Offentlighet, personuppgifter och upphovsrätt

Kommunarkivets fotosamlingar omfattas precis som allt annat arkiverat material av riktlinjer och lagar gällande offentlighet, personuppgifter och upphovsrätt.

Offentlighet

Foton som lämnas in till kommunarkivet omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att dessa foton blir allmänna handlingar och kan begäras ut. Det betyder dock inte att en person som begär ut en bild, har rätt att publicera den eller sprida den vidare.

Personuppgifter

All slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Det betyder att även fotografier kan vara personuppgifter. De bilder vi väljer att publicera är endast sådana som vi bedömer inte är känsliga.

Om du ändå skulle känna dig felaktigt behandlad över en publicerad bild där du själv finns med så tveka inte att höra av dig till oss.

Upphovsrätt

Bilderna i kommunarkivet är skyddade enligt upphovsrättslagen. En beställd bild får aldrig spridas vidare eller publiceras utan upphovsmannens tillstånd. Det är inte heller tillåtet att bearbeta (utöver normal bildredigering) eller manipulera en bild utan upphovsmannens tillstånd.

Ingen alternativ text tillgänglig

Ljungby Folkpark

Mängder av artister har besökt Ljungby Folkpark genom decennierna. Till allas glädje lämnade de ofta en konstnärlig och ibland humoristisk hälsning i parkens gästböcker.
Ingen alternativ text tillgänglig

Bild i arkivet

Bilden ovan är ett exempel på en privat bild som arkivet fått låna för att skanna och bevara. Bilden kommer från Domaryd och är tagen under 1900-talets första hälft av Gustaf Mårtensson.

Kontakt

Kommentera