titelbild

Tvätta bilen rätt

Välj biltvätten, antingen en automattvätt eller gör-det-själv-hall. Där finns utrustning som renar tvättvattnet från föroreningar innan det leds vidare till det kommunala vattnet. Använd miljömärkta produkter om du tvättar i en gör-det-själv-hall.

 

Välj biltvätten istället

Genom att alltid välja biltvätten kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö och vårt vatten.

Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i närmsta vattendrag, utan att renas innan i till exempel ån Lagan, Lidhultsån eller Ryssbysjön. Varken fiskar, vattenlevande organismer eller badande barn mår bra av att plaska runt i utsläppen.

Du får spola av lera, grus och damm om du inte använder tvättkemikalier. Fordonet ska stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller liknande och det får heller inte finnas vattentäkter i närheten som kan påverkas. Markägarens tillstånd krävs. Kommunal mark får inte användas.

Tvätta i första hand på en biltvättanläggning. Vid tvätt av bilen hemma:

  • Tvätta bilen på en grusplan eller gräsmatta. Då fastnar skadliga ämnen i det övre jordlagret och föroreningarna kan ofta bindas eller brytas ned.
  • Använd miljövänliga kemikalier som är biologiskt nedbrytbara.
  • Använd inte avfettningsmedel.  

Tvättvattnet innehåller föroreningar

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar: metaller, olja, rester från däck och vägbana, och kemikalier från bilvårdsmedel. De är skadliga både för människor och för miljön.

Ditt ansvar enligt lag

Enligt miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Vid fordonstvätt innebär det att den som använder ett avfettningsmedel eller ett bilschampo ska se till att miljön inte tar skada av biltvätten eller att man påverkar människors hälsa.

Kontakt

Kommentera