titelbild

Miljönär-vänlig

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av branschorganisationen Avfall Sverige och används i hela Sverige för att inspirera till hållbar konsumtion. Märkningen är till för alla verksamheter som lagar, lånar och återanvänder.

Exempel på verksamheter som kan miljönär vänlig-märkas är:

  • Bibliotek
  • Second hand- butiker
  • Cykelreparatörer

För att se vilka som har fått märkningen miljönär-vänlig kan du gå in på www.miljönär.se, där en karta synligör vilka verksamheterna och var de befinner sig.

Ljungby kommun granskar och godkänner verksamheter inom kommunen och delar ut ett märke som exempelvis kan sättas upp på dörren in till verksamheten.

Idag är exempelvis Åter i bruk huset miljönär-vänlig märkt.

Tipsa oss!

Vet du någon verksamhet i Ljungby kommun, eller om du har en verksamhet själv, som borde miljönär-vänlig märkas? Kontakta tekniska förvaltningen eller ansök direkt på www.miljönär.se.

 

Kommentera