Borgmästaravtal för klimat och energi

I december 2011 skrev Ljungby kommun på Borgmästaravtalet för klimat och energi. En energiinventering och åtgärdsplan för hållbar energi gjordes, med målet att minska utsläppen med 20 procent till år 2020. 2018 förnyade Ljungby kommun åtagandet med en målsättning till 2030 att minska utsläppen med minst 40 procent och att arbeta med klimatanpassning.

Borgmästaravtalet för klimat och energi  är en unik rörelse på lokal och regional nivå för att upprätta åtgärdsplaner och styra medel till åtgärder som ska motverka klimatförändringar.  Borgmästaravtalet för klimat och energi har kallats ”världens största urbana klimat- och energiinitiativ” av EU-kommissionär Miguel Arias Cañete och samlar tusentals lokala och regionala myndigheter som frivilligt har åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och energimål inom deras territorium.

Nya avtalsparter förbinder sig nu att minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030 samt att anta en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Utbyte och lärande

Under 2018–2019 var Ljungby kommun med i ett utbytesprogram (Twinning Programme) tillsammans med Albertslunds kommun i Danmark. Utbytet skedde genom Borgmästaravtalet för klimat och energi som båda kommunerna arbetar aktivt med. Genom detta fick vi båda visa upp vad vi lyckats bra med i våra respektive kommuner och låta oss inspireras av goda exempel inom klimat- och energi och hur vi bygger hållbara samhällen.

Ta del av rapporten från utbytesprogrammet Twinning Programme.

Klimat- och energi återgärdsplan_digital läsning.pdf

Kontakt

Kommentera