titelbild

Buller

Buller kan sägas vara ett oönskat ljud. Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och varierar även med tiden på dygnet.

En lastbil som på dagen åker förbi vårt hus, kanske vi inte ens märker bland all annan aktivitet, medan samma lastbil på natten väcker oss. Vi är olika bullerkänsliga i olika miljöer.

I ett rekreationsområde där man förväntar sig en tystare miljö är vi känsligare för bullerstörningar än i tätorter. Tänk på att mycket höga ljudnivåer kan vara skadliga för hälsan.

Arrangera diskotek eller konserter

Den vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är höga ljudnivåer på diskotek och konserter. Du som tänker arrangera diskotek eller konserter i Ljungby kommun måste känna till vilka riktlinjer som gäller för buller.

Ta kontakt med oss och läs vår policy om höga ljudnivåer som du hittar längre ner på sidan. 

Var rädd om din hörsel

Du har kanske upplevt att det piper i öronen efter ett konsertbesök eller annan plats med höga ljud? Var ljudet borta när du vaknade nästa dag? Det finns ingen garanti att det slutar nästa gång. När örat utsätts för höga ljudnivåer kan skador uppkomma på de känsliga hårcellerna i innerörat eller på hörselnerven.

  • Säg till om ljudet är för högt.
  • Stå inte intill högtalare när du går på konserter eller diskotek.
  • Använd hörselskydd. Det finns en mängd olika varianter.
  • Om du själv spelar instrument (speciellt i grupp) – använd hörselskydd.
  • Om du lyssnar på musik i hörlurar tänk på volymen. Höj inte volymen för att utestänga ljud från omgivningen.

Läs mer om höga ljudnivåer på folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontakt

Kommentera