titelbild

Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedels- och energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli orsak till konflikt.

Lokalt i Ljungby kommun

Från Ljungby kommun kan så många som 900 000 personer i södra Sverige få tillgång till rent vatten. Det används till hushåll, jordbruk, industrier och i naturens kretslopp. Ett steg i Ljungby kommuns arbete för att säkerställa tillgång till friskt hållbart vatten är kommunens satsning på att inventera och åtgärda bristfälliga avlopp. Löpande arbetar Ljungby kommun med att säkerställa att det finns betryggande vattenskyddsområden kring alla större vattentäkter.

Kommentera