titelbild

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper. Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveckling. Fattigdomen minskar och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar när kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden, har tillgång till resurser och tillträde till fungerande marknader.

Lokalt i Ljungby kommun

I Ljungby kommun betyder jämställdhet, utifrån de nationella jämställdhetsmålen, jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att våld i nära relationer ska upphöra. Det finns policy och verksamhetsplan för jämställdhet och i all kommunal verksamhet finns jämställdhetsrepresentanter.

Kommentera