titelbild

Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet. I dag lever omkring 850 miljoner människor i världen i hunger. Tryggad livsmedelsförsörjning främjas genom:

  • Öppen och transparent handel
  • Rättssäkert, jämställt och jämlikt tillträde till marknader
  • Forskning och innovation
  • Finansiella tjänster
  • Information och adekvat rådgivning.

Samtidigt är livsmedelssvinn och förluster längs hela värdekedjan ett stort problem.

Lokalt i Ljungby kommun

I Ljungby kommun betyder ingen hunger näringsrik mat och minskat matsvinn där vi stöttar invånarna att sträva efter goda matvanor. Kostavdelningen näringsberäknar den mat som serveras i kommunens regi.

Kommentera