titelbild

Ingen fattigdom

Avskaffa all form av fattigdom överallt

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Det är viktigt att alla länder inkluderas oavsett deras ekonomiska status, då fattiga människor även finns i rika och medelinkomst länder. Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Lokalt i Ljungby kommun

I Ljungby kommun handlar fattigdom om barn som lever i familjer i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket räknas till 7.5 procent av kommunens familjer enligt Rädda Barnen.

Att leva i en familj som har begränsad ekonomi påverkar barnets hela vardag. Barnen hamnar lätt utanför gemenskapen när de inte har råd till bussbiljetter, fritidsaktiviteter eller fika. Barn i fattigdom riskerar att bli utsatta för mobbing och får sämre resultat i skolan. De har sämre möjligheter till läxläsning hemma då de inte har ett eget rum eller tillgång till dator.

Kommentera