titelbild

Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel är grundläggande rättigheter.

Den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer. Den tilltagande globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika typer av hälsohot.

Lokalt i Ljungby kommun

I Ljungby kommun betyder hälsa och välbefinnande ett gott liv för alla oavsett bakgrund, ursprung, ålder och kön; alla ska kunna bibehålla och förbättra hälsan. God hälsa och välbefinnande är grundläggande för såväl elevhälsa som äldrevård.

Kommentera