titelbild

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

I vår urbaniserade värld är ökad produktivitet viktig. Det behöver också investeras i infrastruktur och anpassa industrier för att göra dem hållbara. Effektivare resursanvändning, fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är vitala sätt för att underlätta en hållbar utveckling. En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling.

Lokalt i Ljungby kommun

Genom Linnéuniversitetet genomförs projektet Linnaeus Technical Centre, med en tekniknod i Ljungby, vilket syftar till att stärka konkurrenskraft, kompetens och lönsamhet för teknikföretag. Ljungby kommun är aktiva i Sustainable Småland, ett nätverk av företag, offentlig sektor och universitet. Nätverket samverkar, bygger, delar kunskap och samordnar medlemmarnas hållbarhetsprojekt. Påverkansarbete från Ljungby kommun har säkrat framtida satsning på tvåfilig motorväg. Ljungby kommun arbetar för att öka tillgången till bredband.

Kommentera