titelbild

Hållbar energi för alla

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför i dag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt.

Lokalt i Ljungby kommun

I Ljungby har vi kraftvärmeverk och vattenkraft som producerar energi. Mycket av produktionen sker hos Ljungby Energi, som strävar efter att leverera energi till en låg kostnad. Ljungby kommun köper in el märkt med ”Bra miljöval” som både ställer miljökrav och avsätter pengar
till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering. Fastighetsavdelningen har mycket framgångsrikt arbetat med energioptimering av Ljungby kommuns fastigheter.

Kommentera