titelbild

God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet – från förskola till högre utbildning. Alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande. Utbildningens kvalitativa innehåll är viktigt inklusive tillgången på kvalificerade lärare. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.

Lokalt i Ljungby kommun

I Ljungby strävar vi efter att stimulera, utveckla och möta varje elev med erfarenhet, kompetens och kreativitet för ett långsiktigt lärande. I Ljungby finns en utbildning för alla, från förskola, grundskola och grundsärskolan till akademiska utbildningar och yrkeshögskola på HCLY, Högskolecentrum Ljungby. På Sunnerbogymnasiet finns gymnasieprogram, gymnasiesärskola, svenska för invandrare och flera vuxenutbildningar. Genom studieförbundens studiecirklar kan människor samlas för att studera, diskutera, skapa och öva sig på olika saker, fritt och frivilligt, demokratiskt och jämlikt.

Kommentera