titelbild

Genomförande och globalt partnerskap

Att genomföra 2030-agendan bygger på en anda av global solidaritet. Den fokuserar särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara människorna och med deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor. Det kommer att behövas ett intensivt globalt engagemang till stöd för genomförandet av agendan. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att nå de Globala målen.

Lokalt i Ljungby kommun

Ljungby kommun har beslutat att vårt arbete för hållbar utveckling ska utgå från de Globala målen. Tillsammans måste Ljungby kommun, privat sektor och civilsamhället samverka för att nå de Globala målen. Vi samverkar med näringsliv, föreningar och organisationer, till exempel Fairtrade City och Sustainable Småland. Under 2017 och 2018 är tre av målen i fokus(må 3, 6 och 10). 

Kommentera