titelbild

Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt och hot om våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa samt ska ha möjlighet att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling. Våld innebär inte bara mänskligt lidande och en förlust av människoliv. Våld raserar också den mellanmänskliga tillit och sociala sammanhållning som är grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling.

Lokalt i Ljungby kommun

I Ljungby kommun betyder fredliga och inkluderande samhällen att vi ser individens hela livsperspektiv genom demokrati, inflytande, tillit och trygghet. Demokratiberedningen arbetar för ökat valdeltagande och möjligheter att som invånare göra sin röst hörd tydliggörs.

Kommentera