titelbild

Ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor

Främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständiga jobb för alla

Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i. Detta för att målet om utrotning av extrem fattigdom år 2030 ska kunna bli verklighet. För att företagen till fullo ska kunna utveckla sin potential är
tillgång till nationella, regionala och globala marknader avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för utländska investeringar, som kan ge ett viktigt bidrag till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring och produktiv kapacitet.

Lokalt i Ljungby kommun

Ljungby kommun främjar företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntrar att små och medelstora företag växer. Ljungby kommun arbetar för etableringar av företag, deltar aktivt i projektsatsningar som syftar till att stötta företag samt upptäcka internationella marknader och finna nya samarbetspartners.

Genom aktiva fackliga organisationer, löpande uppföljning av arbetsmiljön och fokus på anställdas hälsa strävar Ljungby kommun mot trygga arbetsvillkor.

Kommentera