titelbild

Fairtrade city

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att vi lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butik och på arbetsplatser.

Ljungby är en Fairtrade City

Ljungby kommuns politiker har antagit en verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City som gäller 2016-2019.  Bland annat innehåller den mål för de offentliga inköpen.

2013 blev Ljungby kommun diplomerad till en Fairtrade City och sedan dess arbetar en styrgrupp med ansvaret för fortsatt utveckling av etiska inköp enlig uppsata mål. I arbetet ingår även att sprida information om Fairtrade samt att verka för att utbud och konsumtion av Fairtrade-produkter bland butiker och konsumenter i kommunen ökar samt att styrgruppen årligen ansöker om en fortsatt diplomering. I april 2017 fick vi godkänt i den senaste omdiplomeringen..

Vad är Fairtrade?

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får bättre ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Fairtrade på jobbet

Fairtrade på jobbet är för er som väljer att göra skillnad i fikarummet genom att välja Fairtrade-märkta produkter och som stolt vill berätta om det. Som minimum krävs Fairtrade-märkt kaffe, te och socker och att man aktivt ser över möjligheterna att inkludera fler produkter så som chokladdryck eller Fairtrade-märkta bananer i fruktkorgen.

Vi konsumerar allt mer mat, dryck och snacks utanför hemmet, och en stor del av vårt kaffe och te dricks på våra arbetsplatser. Att byta till Fairtrade är ett enkelt och konkret sätt att bidra till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Genom att registrera er kommer ni med på vår lista över arbetsplatser som tar socialt ansvar i fikarummet samt erhåller ett diplom från Fairtrade Sverige att sätta upp på arbetsplatsen. Registrera din arbetsplats här.

Fairtrade challenge

Den 9-12 maj 2019 är det Fairtrade challenge som är en fikautmaning. Bjud dina kollegor, en vän, granne eller någon annan du tycker ska vara med på en schysst fika. I Sverige gillar vi att fika och genom att fika fairtrade skapar vi möjligheter till förändring genom att bidra till att odlare och anställda själva kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor, genom att främja ett hållbart jordbruk och en mer jämlik resursfördelning. För att odlaren har rätt till sin del av kakan.

Kom ihåg att anmäla dig till Fairtrade challenge  

Mål för de offentliga inköpen

Offentlig konsumtion ska öka både till antal varor och till antal inköpta kolli:

  • Bananer 100 % till 2018
  • Kaffe 100 % till 2018
  • Te 75 % till 2018
  • Utöka antalet produkter/varugrupper varje år
  • I den mån det är möjligt ska varorna även vara ekologiska

Kontakt

Kommentera