Vilda djur

Vilda djur finns inte bara långt inne i skogen utan också i tätorten och strax intill i våra bostadsnära naturområden. Allt som oftast samsas vi om utrymmet utan konflikter, men det händer förstås att våra olika intressen krockar.

Här hittar du råd och tips och kring några av de vanligaste frågorna vi får gällande vilda djur. Tänk på att det i första hand är fastighetsägarens eget ansvar att förhindra störning.

Det du själv kan göra

Se till att du inte lockar vilda djur till din trädgård och försvåra för större vilt att ta sig in i trädgården. Rensa upp i vildvuxna hörn, använd bara slutna komposter, plocka bort fallfrukt dagligen och underhåll staket och grindar. Du kan lämna frukten på Bredemad.

Fåglar

Ofta bidrar vi själva till att fåglarna blir ett problem. Du kan göra mycket själv för att minska problemen. Matrester i utställda soppåsar, överfulla soptunnor, gatukök, uteserveringar och nedskräpning innebär goda möjligheter för fåglarna att bosätta sig i staden.

  • Minimera tillgången till föda genom att inte mata för långt in på våren i anslutning till balkonger eller byggnader
  • Avlägsna gamla bon och bomaterial i god tid innan häckningssäsongen börjar
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak
  • Ha god ordning på papperskorgar och sopkärl så att de är stängda för att förhindra fåglar och andra djur att komma åt innehållet
  • Sätt upp nät över skorstenar, under altaner och andra vanliga boplatser i god tid innan säsongen börjat

Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Under denna period markerar fåglarna sina revir och kan bli närgångna för att skydda sina ungar. 

Kontakt

Kommentera