Lantbruksdjur

För djurhållning i större omfattning, dvs fler än 30 djurenheter, krävs anmälan eller tillstånd från miljö- och byggförvaltningen.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du vill göra en anmälan eller söka tillstånd.

Kontakta miljöinspektören om du har frågor om miljötillsynen på lantbruk.

Djurskydd

Länsstyrelsen i Kronobergs län har ansvaret för all kontroll av djurskydd i länet. Misstänker du att något djur far illa kontaktar du:

  • Länsstyrelsen i Kronobergs län
  • Kungsgatan 8 Växjö
  • Tel. 0102-23 76 00

Länk till Lantbruk

Kommentera