Särskola

Skolor i Ljungby

I Ljungby går alla särskoleelever på skolor där det finns andra elever som är lika gamla. 

Grundsärskolans elever går på Kungshögsskolan. Gymnasiesärskolans elever går på Sunnerbogymnasiet.

Grundsärskola

Eleverna läser ämnen precis som i grundskolan.

I inriktningen träningsskolan läser eleverna ämnesområden. 

Gymnasiesärskola

På Sunnerbogymnasiet finns individuellt program. Det finns också ett nationellt program för fordonsvård och godshantering. 

Särskild utbildning för vuxna

På Sunnerbogymnasiet finns vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning.  

Kontakt

Om du har frågor så hör av dig till oss. 

Kontakt

Kommentera