Särskola

Skolor i Ljungby

I Ljungby går alla särskoleelever på skolor där det finns andra elever som är lika gamla. 

Obligatorisk särskola

Särskolan har grupper på Kungshögsskolan.

Gymnasiesärskola

På Sunnerbogymnasiet finns gymnasiesärskolans IVVTprogram. IVVT betyder individuellt program och verksamhetsträning.

Särvux

På Sunnerbogymnasiet finns vuxenundervisning för personer med utvecklingsstörning.  

Kontakt

Om du har frågor så hör av dig till oss. 

Kontakt

Kommentera