titelbild

Yrkesutbildningar

Våra yrkesutbildningar är framtagna för att möta omvärldens behov av arbetskraft. Utbildningarna är 2-3 terminer och studiemedelsberättigade.

Våren 2018 startar nedan yrkesutbildningar.

 • Möbeltapetsering
 • Transportutbildning
 • Vård- och omsorgsutbildning
 • Industriteknisk utbildning, inriktning svets eller CNC (skärande bearbetning)

Ansökan

 • Sök senast 15:e november till vårens kurser och utbildningar.
 • Sök senast 15:e maj till höstens kurser och utbildningar.

 

Behörighetskrav till våra yrkesutbildningar är godkända betyg från grundskolan årskurs 9 i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap.

Ansökan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Förskola och skola och sedan Vuxenutbildningen.

Kontakt

Våra utbildningar

Barnskötarutbildning
Utbildningen till barnskötare vänder sig både till personer som vill bli barnskötare och till dem som önskar en kompetenshöjning inom yrket. Utbildningen ska ge kunskaper om förskolans och fritidshemmens olika uppdrag att erbjuda en god pedagogisk verksamhet samt ge kunskaper om barns behov, lärande och utveckling.

Kursplan:
 • Pedagogiskt arbete, 200 p 
 • Barns lärande och växande, 100 p 
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p 
 • Kommunikation, 100 p 
 • Hälsopedagogik, 100 p 
 • Specialpedagogik, 100 p 
 • Skapande verksamhet, 100 p 

 

Industriteknisk utbildning; svetsteknik eller produkt- och maskinteknik

Svetsteknik

I utbildningen får du grundläggande kunskaper i olika svetstekniker, plåtbearbetning och andra närliggande arbetsmoment. Du lär dig planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla ditt arbete. På utbildningen arbetar vi från ritning till färdig produkt. Inriktningen förbereder dig för jobb som exempelvis svetstekniker, produktionstekniker och montör. Vi har ett bra samarbete med företag i regionen som bidrar till din utveckling och gör att du får en branschanpassad utbildning.

I utbildningen ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande, där du skapar kontakter med arbetsmarknaden. Utbildningen sätter vi ihop utifrån varje individs behov vilket gör att du kan fördjupa dig inom en specifik svetsmetod eller lasermaskin. Det finns också möjlighet att läsa en tredje termin för att fördjupa sina kunskaper inom svetsteknik.

Vi har stora lokaler med modern teknik och bra utrustning där du övar dina praktiska färdigheter. De senaste investeringarna är en yag-laser som kan skära i plast, gravera i trä, tyg, glas samt en lasermaskin som skär i plåt.

Certifieringar Du har möjlighet att få följande certifieringar.

 • Internationell svetsning, IW
 • Heta arbeten
 • Säkra lyft
 • Truckkort 

Produkt och maskinteknik

I utbildningen får du grundläggande kunskaper i att göra egna ritningar och tillverkningsunderlag med hjälp av datorteknik, 2D, 3D (CAD). Du lär dig att läsa och tolka produktionsunderlag, att planera och programmera i styrsystem samt att simulera, testa och optimera program (CAD/CAM), samt att utföra produktionsarbete i datorstyrd utrustning. Du får också utbildning i datorstyrd produktion, CNC.

I utbildningen ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande, där du skapar kontakter med arbetsmarknaden. Utbildningarna sätter vi ihop utifrån varje individs behov vilket gör att du kan fördjupa dig inom olika områden.

Du kommer att mäta med modern mätutrustning, bedöma och dokumentera kvaliteten på utfört arbete.

Certifieringar Du har möjlighet att få följande certifieringar.

 • Säkra lyft
 • Truckkort 

Förkunskap: Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap på grundnivå.

Ingen yrkesvana krävs.
Utbildningens längd: Ett år (två terminer).

Möbeltapetsering

Sedan 1950-talet bedrivs en möbeltapetserarutbildning i Ljungby, den är den äldsta i landet och en av de få som finns. Här får du lära dig ett genuint hantverk från grunden - restaurera gamla möbler och får chans att mixa gammalt med moderna färger och former. Du lär dig både teoretiskt och praktiskt om material, som kroll, tagel och resårer. Hantverket varvas med inslag av sömnad från hem till fritid.

Din tid på skolan inriktas mot det praktiska hantverket och består av ett stort antal grundövningar. Allt för att du på bästa sätt ska kunna möta en framtida kund när du är färdig med din utbildning. Redan under utbildningen ingår direkt arbete mot kund, vilket ger dig kunskaper och färdigheter som du tar med dig vid din praktik som ingår i utbildningen.

Flexibilitet och lyhördhet för dig som student är kännetecknande för utbildningen, utan att göra avkall på mål, branschkrav och utbildningsresultat. Teori och praktik varvas för att ge en djupare förståelse samtidigt som du får lära dig själva hantverksteknikerna. I kurserna ingår även studiebesök, föreläsningar och arbetsplatsförlagt lärande.

Möbeltapetserarutbildningen är en grundutbildning på två terminer med möjlighet att söka en tredje termin. Den tredje terminen innehåller mer träning mot hantverket för att ytterliggare befästa dina kunskaper. Du får också möjlighet att lära dig fläta rotting, mer sömnad osv. När du är klar med utbildningen skaffar du dig en mentor genom Sveriges Tapetserarmästarförening som hjälper dig på traven mot ditt nya spännande yrkesliv. Som möbeltapetserare kan du starta eget med egen tapetserarverkstad eller få arbete inom möbelindustrin. Utbildningen är också en grund för vidareutbildning, exempelvis Tärnsjö Sadelmakeri eller Carl Malmstensskolan under Linköpings universitet, eller varför inte en designutbildning.


Förkunskap:

Lägst betyget godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap på grundnivå.

Ingen yrkesvana krävs.
Utbildningens längd: Ett år (två terminer), med möjlighet till en tredje termin.
Studiemedelsberättigad: Ja.
Riksintag: Ja, oavsett vart du bor i landet är du välkommen att söka till utbildningen.

Måleriutbildning

Idag är det allt vanligare att vuxna byter yrkesbana flera gånger i livet. Måleribranschens framtid ser spännande ut just nu. Heminredning ligger på topp för konsumenternas prioriteringar, färg och färgsättning får allt större betydelse i arkitekturen, design och profilering av butiker, företag och lokaler har blivit allt mer självklart.

Ett socialt och varierande yrke
Målare arbetar åt privatpersoner, kommunala verksamheter, på kontor och i industrier. Av naturliga skäl sker det mesta utomhusjobbet sommartid och på vintern arbetar man inomhus. Som målare träffar du mycket folk, allt från kunder till fastighetsförvaltare och andra hantverkare. På utbildningen får du kunskaper i bland annat byggkunskap, interiör- och exteriörmålning att måla i våtrum, att hänga tapeter och målning av olika slags snickerier. Framtiden för målarbranschen ser bra ut och rekryteringsbehovet är stort under flera år framöver.

Utbildningen är förlagd till två terminer med nedan ingående kurser.

Måleriprocessen - MARMAL0

Måleri 1 - MARMAL01

Måleri 2 - MARMAL02

Måleri 3 - MARMAL03

Måleri 4 - MARMAL04

Får att få veta mer om vad dessa kurser innebär kan du gå in på Skolverkets hemsida här

 

Restaurang- och livsmedelsutbildning

Restaurang- och livsmedelsutbildning, studieort: Älmhult.

Utbildningen kommer att bedrivas under 3-4 terminer, beroende på förkunskaper, och motsvara heltidsstudier.
Inom ramen för utbildningen ingår praktik i form av APL, Arbetsplatsförlagt lärande.
Utbildningen bedrivs i grupp och består bland annat av föreläsningar, diskussioner samt många praktiska moment.
Du får under utbildningstiden kunskaper som gör dig anställningsbar som kock/kokerska, vilket kan leda till arbete bland annat inom restaurang och skolkök.

Nationella kurser/gymnasiekurser, 1400 poäng

Termin 1

 • Hygien, 100 poäng
 • Livsmedels- och näringskunskap, 50 poäng
 • Matlagning 1, 100 poäng
 • Måltid- och branschkunskap, 100 poäng
 • Service- och bemötande, 100 poäng

Termin 2

 • Matlagning 2, 200 poäng
 • Näringskunskap, 50 poäng
 • Servering 1, 50 poäng
 • Drycker- och ansvarsfullalkoholservering, 50 poäng
 • Alt, Personlig försäljning, 50 poäng
 • Bageri 1, 50 poäng


Termin 3

 • Matlagning 3, 200 poäng
 • Specialkost, 100 poäng
 • Servering 1, 50 poäng
 • Drycker- och ansvarsfullalkoholservering, 50 poäng
 • Alt, Personlig försäljning, 50 poäng
 • Bageri 1, 50 poäng
Transportutbildning

Vår transportutbildning ger dig kompetens och färdighet som yrkesförare. För att bli antagen ska du, utöver grundläggande behörighet, även ha körkortsklass lägst B samt ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen för klass CE. Avklarad och genomgången utbildning kan ge följande behörighet: Körkortsklasser BE, C och CE, Yrkeskompetensbevis, ADR-intyg (farligt gods) samt truckförarbevis. Genomgående i utbildning blandas praktiskt arbete med teori.

All kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri. Du betalar endast för kursmaterial i form av litteratur och i vissa fall förbrukningsmaterial.


Förkunskap: Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap på grundnivå.

Körkortksklass lägst B och körkortstillstånd från Transportstyrelsen för klass CE.
Ingen yrkesvana krävs.
Utbildningens längd Ett år (två terminer).

Vård- och omsorgsutbildning

Vill du jobba med människor inom vård och omsorg? Då är vård- och omsorgsutbildningen inom vård- och omsorgscollege något för dig!

Vård- och omsorgsutbildningen är en utbildning inom vård- och omsorgscollege. Utbildningen innehåller både teori och praktik inom vård och omsorg.

En viktig del av utbildningen är APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL erbjuds bland annat inom kommun och landsting.

Efter utbildningen ska du ha skaffat dig tillräckligt med kunskap för att vara anställningsbar som undersköterska.

Behovet av undersköterskor inom vård och omsorg är fortsatt stort och framtidsutsikterna ser goda ut.


Förkunskap Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap på grundnivå

Ingen yrkesvana krävs.

Utbildningens längd Heltidsstudier på dagtid, 3 terminer.

Nästa kursstart är planerad till hösten 2017. Sista ansökningsdatum 15 maj 2017.

Träteknisk utbildning

Utbildningen leder till arbete i tillverkande industri med inriktning trä. I utbildningen får du grundläggande kunskaper i att göra egna ritningar och tillverkningsunderlag med hjälp av datorteknik (CAD). Du lär dig att läsa och tolka produktionsunderlag, att planera och programmera i styrsystem samt att simulera, testa och optimera program (CAD/CAM), samt att utföra produktionsarbete i datorstyrd utrustning. Du får också utbildning i datorstyrd produktion, CNC.

Hela utbildningen sker i nära samverkan med arbetsgivare i branschen och det ingår praktik. Utbildningen kan till viss del anpassas så att vi sätter ihop kurser utifrån varje individs behov vilket gör att du kan fördjupa dig inom olika områden.

Du kommer att mäta med modern mätutrustning, bedöma och dokumentera kvaliteten på utfört arbete.

Certifieringar Du har möjlighet att få följande certifieringar.

 • Säkra lyft
 • Truckkort 

Kursplan:

 • Industritekniska processer, 100 p
 • Människan i industrin 1, 100 p
 • Produktionskunskap 1, 100 p
 • Tillverkningsunderlag 1, 100 p
 • Produktionsutrustning 1, 200 p
 • Datastyrd produktion 1, 100 p
 • Datastyrd produktion 2, 100 p
 • CAD 1, 50 p
 • CAD 2, 50 p
VVS-utbildning

Som VVS Montör arbetar man med mycket eget ansvar som kräver kreativitet, fantasi och problemlösning. Man arbetar ofta direkt mot kund och får sköta inköp, planering samt träffa beställare och leverantörer.

Efter genomförd utbildning på skolan börjar en två års lärlingstid (3400 timmar). Man kan därefter genomföra branschprov för att bli certifierad.

Du lär dig teori i systemen och hur man installerar värmepumpar, badrum, värmepannor, värmesystem som radiatorer & golvvärme, hydroforanläggning, avloppsanläggningar, olika styrsystem, ritningar och ritningsläsning och gassvetsning/tigsvetsning

Studieort: Markaryd

Kommentera