titelbild

Yrkesutbildningar

Våra yrkesutbildningar är framtagna för att möta omvärldens behov av arbetskraft. Utbildningarna är 2-3 terminer och studiemedelsberättigade.

Hösten 2023 startar dessa yrkesutbildningar i Ljungby:

 • Grundläggande lagerutbildning med språkstöd
 • Industriteknisk utbildning
 • Lokalvårdare/Servicebiträde med språkstöd
 • Transportutbildning
 • Vård- och omsrogsutbildning
 • För yrkesutbildingar i Älmhult, se www.almhult.se för vidare information och ansökan.

Våra yrkesutbildnigar

Grundläggande lagerutbildning med språkstöd

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom lager och plockhantering i kombination med sfi, svenska för invandrare.

Om utbildningen

Utbildningen förbereder dig som vill jobba inom lager och plockhantering.
De olika kurserna ger en god grund av kunskap både teoretiskt och praktiskt.
I utbildningen ingår även praktik.

Kurser (200 poäng)

• Plocklagerhantering (100 p)
• Orienteringskurs - yrkessvenska (100 p)

Bra att veta

• Kursstart: augusti
• Förkunskap: svenska motsvarande sfi C-nivå
• Yrkesvana: ingen yrkesvana krävs
• Heltidsstudier på dagtid: 1 termin

Industriteknisk utbildning

Industriutbildningen ger dig grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta vid olika industrier och verkstäder. Du kan vara helt ny inom området eller komplettera den kompetens som du redan har.

Om utbildningen

Utbildningen förbereder dig som vill jobba som industriarbetare med
inslag av skärande bearbetning (CNC) och svets. De olika kurserna
ger en god grund av kunskap både teoretiskt och praktiskt, så att du
ska kunna arbeta inom olika typer av industriföretag.

Utbildningen på skolan varvas med praktik på företag och du får på så
vis praktisera de teoretiska kunskaper du förvärvar. Genom lärarnas
mångåriga erfarenhet från industrin och flexibilitet i utbildningen finns
goda möjligheter att utveckla dina färdigheter för att bli attraktiv på
en arbetsmarknad som välkomnar utbildade industriarbetare.

Kurser (800 poäng)

• Produktionsutrustning (100 p)
• Tillverkningsunderlag (100 p)
• Människan i industrin 1 (100 p)
• Datorstyrd produktion (100 p)
• CAD 1 (50 p)
• Interna transporter (50 p)
• Svets grund (100 p)
• Kälsvets (100 p)
• Produktutveckling (100 p)

Bra att veta

• Kursstart: augusti
• Förkunskap: Grundskola*
• Yrkesvana: Ingen yrkesvana krävs
• Studiemedelsberättigad: Ja
• Heltidsstudier på dagtid: 2 terminer

*Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap på grundnivå eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Lokalvårdare / Servicebiträde med språkstöd

Utbildningen ger dig kunskaper som behövs för att arbeta inom service och
lokalvård i kombination med sfi, svenska för invandrare.

Om utbildningen

Utbildningen kommer att ge dig kunskap om service, bemötande och arbete med lokalvård. De olika kurserna ger en god grund av kunskap både teoretiskt och praktiskt. I utbildningen ingår praktik. 

Efter utbildningen kan du söka jobb som lokalvårdare/servicebiträde inom till
exempel hotell, städbolag, butiker eller städ inom hemtjänst.

Kurser (400 poäng)

• Hygien (100p)
• Service och bemötande 1 (100p)
• Städservice (100p)
• Orienteringskurs Yrkessvenska (100p)

Bra att veta

• Kursstart: augusti
• Förkunskap: svenska motsvarande sfi B-nivå
• Yrkesvana: ingen yrkesvana krävs
• Heltidsstudier på dagtid: 2 terminer

Transportutbildning

Vill du jobba som yrkesförare? Då är Transportutbildningen något för dig!

Om utbildningen

Vår transportutbildninge ger dig kompetens och färdighet som yrkesförare.

För att bli antagen ska du, utöver grundläggande behörighet,
även ha körkortsklass lägst B samt ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen för minst klass 2. 

Avklarad och godkänd utbildning kan ge följande behörighet: Körkortsklasser BE och C, yrkeskompetensbevis, ADR-intyg (farligt gods) samt truckförarbevis. I utbildningen ingår också körning och teori gällande hjullastare och kran.

Genomgående i utbildningen blandas praktisk utbildning med teori.

Framtiden

Efter utbildningen ska du ha skaffat dig tillräckligt med kunskap för att
vara anställningsbar som yrkesförare. Behovet av kompetens inom  branschen är fortsatt stort och framtidsutsikterna ser goda ut.

Bra att veta

 • Kursstart januari och augusti
 • Förkunskap: Grundskola*
 • Yrkesvana: Ingen yrkesvana krävs
 • Studiemedelsberättigad: Ja
 • Heltidsstudier på dagtid: 2 terminer

*Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik och
samhällskunskap på grundnivå eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

Vård- och omsorgsutbildning

Vill du jobba med människor inom vård och omsorg? Då är vård- och omsorgsutbildningen något för dig!

Om utbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen genomförs som heltidsstudier på
dagtid. Utbildningen innehåller teori och praktik inom vård och omsorg där du bland annat lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik
och psykologi. Man utgår från människors behov och hur man
bemöter människor på ett yrkesmässigt sätt.

APL

En viktig del av utbildningen är APL, arbetsplatsförlagt lärande, 5 veckor per termin. APL erbjuds inom kommun och region, till exempel hemtjänst,
funktionshinderomsorg, på en sjukhusavdelning, vårdcentral eller mottagning.

Framtiden

Efter utbildningen ska du ha skaffat dig tillräckligt med kunskap för att vara anställningsbar som undersköterska. Behovet av undersköterskor inom vård och omsorg är fortsatt stort och framtidsutsikterna ser goda ut.

Bra att veta

• Kursstart januari och augusti
• Förkunskap: Grundskola*
• Yrkesvana: Ingen yrkesvana krävs
• Studiemedelsberättigad
• Heltidsstudier på dagtid: 3 terminer

*Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik och
samhällskunskap på grundnivå eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Ansökan

Sök senast 15:e maj till höstens kurser och utbildningar.

Sök senast 15:e november till vårens kurser och utbildningar.

Behörighetskrav

Behörighetskrav till våra yrkesutbildningar är godkända betyg från grundskolan årskurs 9 eller på annat sätt förvärvat kunskaperna i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap. 

Andra behörighetskrav kan finnas för de utbildningar som ges på annan ort än Ljungby. Se respektive utbildnings hemsida för mer information.

Ansökan gör du på blankett som du hittar längre ner på sidan. 

Kontakt

Kommentera