titelbild

Yrkesutbildningar

Våra yrkesutbildningar är framtagna för att möta omvärldens behov av arbetskraft. Utbildningarna är 2-3 terminer och studiemedelsberättigade.

Våren 2019 startar nedan yrkesutbildningar.

Ansökan

 • Sök senast 15:e november till vårens kurser och utbildningar.
 • Sök senast 15:e maj till höstens kurser och utbildningar.

 

Behörighetskrav till våra yrkesutbildningar är godkända betyg från grundskolan årskurs 9 i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap. Undantaget är barnskötarutbildningen där kraven är godkända grundskolebetyg i svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap.

Andra behörighetskrav kan finnas för de utbildningar som ges på annan ort än Ljungby. Se respektive utbildnings hemsida för mer information.

Ansökan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Förskola och skola och sedan Vuxenutbildningen.

Våra utbildningar

Barnskötarutbildning

Utbildningen till barnskötare vänder sig både till personer som vill bli barnskötare och till dem som önskar en kompetenshöjning inom yrket. Utbildningen ska ge kunskaper om förskolans och fritidshemmens olika uppdrag att erbjuda en god pedagogisk verksamhet samt ge kunskaper om barns behov, lärande och utveckling.

Lärande och utveckling, 100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
Kommunikation, 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap,  100 poäng
Pedagogiskt arbete,  200 poäng
Skapande verksamhet, 100 poäng

 

 

Industriteknisk utbildning; svetsteknik, träteknik och produkt- och maskinteknik

Svetsteknik

I utbildningen får du grundläggande kunskaper i olika svetstekniker, plåtbearbetning och andra närliggande arbetsmoment. Du lär dig planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla ditt arbete. På utbildningen arbetar vi från ritning till färdig produkt. Inriktningen förbereder dig för jobb som exempelvis svetstekniker, produktionstekniker och montör. Vi har ett bra samarbete med företag i regionen som bidrar till din utveckling och gör att du får en branschanpassad utbildning.

I utbildningen ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande, där du skapar kontakter med arbetsmarknaden. Utbildningen sätter vi ihop utifrån varje individs behov vilket gör att du kan fördjupa dig inom en specifik svetsmetod eller lasermaskin. Det finns också möjlighet att läsa en tredje termin för att fördjupa sina kunskaper inom svetsteknik.

Vi har stora lokaler med modern teknik och bra utrustning där du övar dina praktiska färdigheter. De senaste investeringarna är en yag-laser som kan skära i plast, gravera i trä, tyg, glas samt en lasermaskin som skär i plåt.

Certifieringar Du har möjlighet att få följande certifieringar.

 • Internationell svetsning, IW
 • Heta arbeten
 • Säkra lyft
 • Truckkort 

Träteknik

CNC-operatörer arbetar ofta inom trä- eller metallindustrin med att sköta olika slags datorstyrda maskiner för detaljtillverkning och mekanisk bearbetning. Vilken slags arbetsuppgifter du som CNC-operatör har skiljer sig åt beroende på din erfarenhet, din kompetens samt vilka maskiner du arbetar med. Om du som CNC-operatör har kunskap inom exempelvis programmering kan du ofta ta dig an mer avancerade arbetsuppgifter så som programmering av maskinerna medan CNC-operatörer som saknar denna kunskap ofta arbetar främst med övervakning.

Framtidsutsikter

Enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass finns det goda möjligheter till jobb för CNC-operatörer både på fem och tio års sikt. Antalet utbildade CNC-operatörer är få och behovet av kompetent arbetskraft kommer att öka. I takt med att allt fler industrier automatiserar sin verksamhet väntas andelen som arbetar med traditionell maskinell bearbetning minska samtidigt som allt fler personer med kunskap om datastyrd produktionsteknik ökar.

Produkt- och maskinteknik

I utbildningen får du grundläggande kunskaper i att göra egna ritningar och tillverkningsunderlag med hjälp av datorteknik, 2D, 3D (CAD). Du lär dig att läsa och tolka produktionsunderlag, att planera och programmera i styrsystem samt att simulera, testa och optimera program (CAD/CAM), samt att utföra produktionsarbete i datorstyrd utrustning. Du får också utbildning i datorstyrd produktion, CNC.

I utbildningen ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande, där du skapar kontakter med arbetsmarknaden. Utbildningarna sätter vi ihop utifrån varje individs behov vilket gör att du kan fördjupa dig inom olika områden.

Du kommer att mäta med modern mätutrustning, bedöma och dokumentera kvaliteten på utfört arbete.

Certifieringar Du har möjlighet att få följande certifieringar.

 • Säkra lyft
 • Truckkort 

Förkunskaper: Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap på grundnivå.

Ingen yrkesvana krävs.
Utbildningens längd: Ett år (två terminer).

Måleriutbildning

Idag är det allt vanligare att vuxna byter yrkesbana flera gånger i livet. Måleribranschens framtid ser spännande ut just nu. Heminredning ligger på topp för konsumenternas prioriteringar, färg och färgsättning får allt större betydelse i arkitekturen, design och profilering av butiker, företag och lokaler har blivit allt mer självklart.

Ett socialt och varierande yrke
Målare arbetar åt privatpersoner, kommunala verksamheter, på kontor och i industrier. Av naturliga skäl sker det mesta utomhusjobbet sommartid och på vintern arbetar man inomhus. Som målare träffar du mycket folk, allt från kunder till fastighetsförvaltare och andra hantverkare. På utbildningen får du kunskaper i bland annat byggkunskap, interiör- och exteriörmålning att måla i våtrum, att hänga tapeter och målning av olika slags snickerier. Framtiden för målarbranschen ser bra ut och rekryteringsbehovet är stort under flera år framöver.

Utbildningen är förlagd till två terminer med nedan ingående kurser.

Måleriprocessen - MARMAL0

Måleri 1 - MARMAL01

Måleri 2 - MARMAL02

Måleri 3 - MARMAL03

Måleri 4 - MARMAL04

Får att få veta mer om vad dessa kurser innebär kan du gå in på Skolverkets hemsida här

 

Restaurang- och livsmedelsutbildning

Restaurang- och livsmedelsutbildning, studieort: Älmhult.

Utbildningen kommer att bedrivas under 3-4 terminer, beroende på förkunskaper, och motsvara heltidsstudier.
Inom ramen för utbildningen ingår praktik i form av APL, Arbetsplatsförlagt lärande.
Utbildningen bedrivs i grupp och består bland annat av föreläsningar, diskussioner samt många praktiska moment.
Du får under utbildningstiden kunskaper som gör dig anställningsbar som kock/kokerska, vilket kan leda till arbete bland annat inom restaurang och skolkök.

Nationella kurser/gymnasiekurser, 1400 poäng

Termin 1

 • Hygien, 100 poäng
 • Livsmedels- och näringskunskap, 50 poäng
 • Matlagning 1, 100 poäng
 • Måltid- och branschkunskap, 100 poäng
 • Service- och bemötande, 100 poäng

Termin 2

 • Matlagning 2, 200 poäng
 • Näringskunskap, 50 poäng
 • Servering 1, 50 poäng
 • Drycker- och ansvarsfullalkoholservering, 50 poäng
 • Alt, Personlig försäljning, 50 poäng
 • Bageri 1, 50 poäng


Termin 3

 • Matlagning 3, 200 poäng
 • Specialkost, 100 poäng
 • Servering 1, 50 poäng
 • Drycker- och ansvarsfullalkoholservering, 50 poäng
 • Alt, Personlig försäljning, 50 poäng
 • Bageri 1, 50 poäng
Transportutbildning

Vår transportutbildning ger dig kompetens och färdighet som yrkesförare. För att bli antagen ska du, utöver grundläggande behörighet, även ha körkortsklass lägst B samt ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen för klass CE. Avklarad och genomgången utbildning kan ge följande behörighet: Körkortsklasser BE, C och CE, Yrkeskompetensbevis, ADR-intyg (farligt gods) samt truckförarbevis. Genomgående i utbildning blandas praktiskt arbete med teori.

All kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri. Du betalar endast för kursmaterial i form av litteratur och i vissa fall förbrukningsmaterial.


Förkunskaper: Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap på grundnivå.

Körkortksklass lägst B och körkortstillstånd från Transportstyrelsen för klass CE. Du ska ha fyllt 21 år när utbildningen avslutas.
Ingen yrkesvana krävs.
Utbildningens längd: Ett år (två terminer).

Vård- och omsorgsutbildning

Vill du jobba med människor inom vård och omsorg? Då är vård- och omsorgsutbildningen inom vård- och omsorgscollege något för dig!

Vård- och omsorgsutbildningen är en utbildning inom vård- och omsorgscollege. Utbildningen innehåller både teori och praktik inom vård och omsorg.

En viktig del av utbildningen är APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL erbjuds bland annat inom kommun och landsting.

Efter utbildningen ska du ha skaffat dig tillräckligt med kunskap för att vara anställningsbar som undersköterska.

Behovet av undersköterskor inom vård och omsorg är fortsatt stort och framtidsutsikterna ser goda ut.


Förkunskaper: Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap på grundnivå

Ingen yrkesvana krävs.

Utbildningens längd Heltidsstudier på dagtid, 3 terminer.

Nästa kursstart är planerad till januari 2019. Sista ansökningsdatum 15 november 2018.

VVS-utbildning

Som VVS Montör arbetar man med mycket eget ansvar som kräver kreativitet, fantasi och problemlösning. Man arbetar ofta direkt mot kund och får sköta inköp, planering samt träffa beställare och leverantörer.

Efter genomförd utbildning på skolan börjar en två års lärlingstid (3400 timmar). Man kan därefter genomföra branschprov för att bli certifierad.

Du lär dig teori i systemen och hur man installerar värmepumpar, badrum, värmepannor, värmesystem som radiatorer & golvvärme, hydroforanläggning, avloppsanläggningar, olika styrsystem, ritningar och ritningsläsning och gassvetsning/tigsvetsning

Studieort: Markaryd

Kontakt

Kommentera