titelbild

Yrkesutbildningar

Våra yrkesutbildningar är framtagna för att möta omvärldens behov av arbetskraft. Utbildningarna är 2-3 terminer och studiemedelsberättigade.

Våren 2023 startar dessa yrkesutbildningar i Ljungby:

  • Transportutbildning
  • Undersköterskeutbildning

  • För yrkesutbildingar i Älmhult, se www.almhult.se för vidare information och ansökan.

Ansökan

Sök senast 15:e november till vårens kurser och utbildningar.

Sök senast 15:e maj till höstens kurser och utbildningar.

Behörighetskrav

Behörighetskrav till våra yrkesutbildningar är godkända betyg från grundskolan årskurs 9 eller på annat sätt förvärvat kunskaperna i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap. 

Andra behörighetskrav kan finnas för de utbildningar som ges på annan ort än Ljungby. Se respektive utbildnings hemsida för mer information.

Ansökan gör du på blankett som du hittar längre ner på sidan. 

Kontakt

Kommentera