titelbild

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning är till för dig som är vuxen och vill komplettera din gymnasieutbildning, få dina kunskaper och din kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana.

Du kombinerar själv vilka kurser du vill läsa så att det passar dina behov. Kurserna startar om det är tillräckligt många som sökt dem.

Behöver du hjälp med vilken kurs som motsvarar tidigare kurser eller om en kurs som du vill läsa saknas, kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.

Kursutbud våren 2024

Du kan läsa mer om kursernas innehåll på Skolverkets webbplats.

Följande gymnasiekurser kan du läsa på Vuxenutbildningen. Saknas en kurs du önskar läsa kontaktar du Vuxenutbildningen för vidare information. 

 

Kurser  Poäng Kurskod
Engelska 5 100 ENGENG05
Engelska 6 100 ENGENG06
Filosofi 1   50 FIOFIO01
Historia 1a1   50 HISHIS01a1
Historia 1a2   50 HISHIS01a2
Historia 1b 100 HISHIS01b
Matematik 1a 100 MATMAT01a
Matematik 1b 100 MATMAT01b
Matematik 1c 100 MATMAT01c
Matematik 2a 100 MATMAT02a
Matematik 2b 100 MATMAT02b
Matematik 2c 100 MATMAT02c
Naturkunskap 1a1   50 NAKNAK01a1
Naturkunskap 1a2   50 NAKNAK01a2
Naturkunskap 1b 100 NAKNAK01b
Naturkunskap 2 100 NAKNAK02
Religion 1   50 RELREL01
Religion 2   50 RELREL02
Samhällskunskap 1a1   50 SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1a2   50 SAMSAM01a2
Samhällskunskap 1b 100 SAMSAM01b
Svenska som andraspråk 1 100 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 100 SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 100 SVASVA03
Svenska 1 100 SVESVE01
Svenska 2 100 SVESVE02
Svenska 3 100 SVESVE03

Kommentera