titelbild

Studieekonomi

Du kan ansöka om studiestöd från CSN (Centrala studiestödsnämnden) för studier på vuxenutbildningen.

CSN är den myndighet som har hand om lån och bidrag för studier (studiestöd). Kontakta i första hand CSN vid frågor eller problem kring studiestöd och din studiestödsansökan.

Studiestöd söker du hos CSN

Hos CSN söker du studiestöd för den tid du studerar. Du kan söka studiestöd för studier på heltid (100 procent), 75 procent eller 50 procent.

Studiestödet kan bestå av studiebidrag eller studiebidrag plus studielån.

Läs mer om studiestöd för studier på vuxenutbildning, på CSN:s webbplats eller kontakta studie- och yrkesvägledaren, arbetsförmedlingen eller CSN.

Kommentera