titelbild

Vuxenutbildningen

Det är snart dags att söka till höstens kurser och utbildningar. Ansökningsperioden startar 15 april och är öppen fram till 15 maj.

Vuxenutbildningen i Ljungby erbjuder

  • grundskolekurser
  • gymnasiekurser
  • påbyggnadsutbildning
  • vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning (Särvux)
  • svenska för invandrare (sfi) 
  • uppdragsutbildning
  • yrkesutbildningar

Vuxenutbildningen finns på Sunnerbogymnasiet i Ljungby och erbjuder ett stort kursutbud som är öppet att söka för dig som har fyllt 20 år. Kurserna har lärarledd undervisning dagtid, morgon och/eller eftermiddag. Alla kurser är avgiftsfria men du står själv för kurslitteraturen.

Ansökningsblankett hittar du här.

Statistik och resultat

Du hittar statistik och resultat från vår vuxenutbildning i Skolverkets system SIRIS.

Mer information finns också på webbsidan Kvalitet, statistik och jämförelser.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Kommentera