Uppstartsdagen

Höstterminen 2020 börjar den 18 augusti. Varje årskurs och program samlas var för sig. 

Årskurs 1

Samling utanför huvudentrén (i hörnet nere vid parkeringen) enligt nedan;

 • 08.15 Fordons- och transportprogrammet
 • 08.30 El- och energiprogrammet
 • 08.45 Bygg- och anläggningsprogrammet
 • 09.00 Teknikprogrammet
 • 09.15 Barn- och fritidsprogrammet
 • 09.30 Industritekniska programmet 

Samling utanför gamla entrén (uppe vid spaden) enligt nedan;

 • 08.15 Naturvetenskapsprogrammet
 • 08.30 Samhällsvetenskapsprogrammet
 • 08.45 Handels- och administrationsprogrammet
 • 09.00 Ekonomiprogrammet
 • 09.15 Vård- och omsorgsprogrammet
 • 09.30 Språkintroduktionsprogrammet
 • 09.45 Introduktionsprogram

Årskurs 2

Börjar med lunch kl. 11.30, lektion kl. 12.30-15.30 i klassrum. 

Årskurs 3

Börjar med lunch kl. 11.50, lektion kl. 12.30-15.30 i klassrum.

Anvisning till klassrum för årskurs 2 och 3 finns på skärmarna. 

Gymnasiesärskolan

Start kl. 08.15

Kommentera