Handels- och administrationsprogrammet byter namn

Programkoden blir FS. Inriktningskurser och programgemensamma kurser läggs ihop till programgemensamma kurser 900 p. En kurs byts ut; Näthandel 1 ersätts med Handel och hållbar utveckling. Vilka kurser vi ska ha som programfördjupning för försäljnings- och serviceprogrammet är ännu inte klart.

Kommentera