Avhämtning skolmat

Nu kan du som går på gymnasiet och är folkbokförd i Ljungby kommun och för tillfället studerar på distans anmäla att du vill hämta lunch på någon av de skolor som listas i e-tjänsten. Även du som går på Sunnerbogymnasiet men inte är folkbokförd i kommunen kan beställa matlåda. 

Maten ska beställas senast kl. 12.00 närmaste vardag innan den dag du vill ha lunchen. Tänk på att måndagens mat måste beställas på fredagen innan. Din matlåda hämtas ut vid respektive skolas entré mellan 11.30-12.30. Du måste lägga en ny beställning för varje dag du vill hämta din lunch.

Här hittar du beställningen

Kommentera