titelbild

Sommarskola

Sommarskola är en frivillig undervisning på sommarlovet för elever som har svårighet att nå målen för utbildningen. Sommarskolan kan också hjälpa elever med annat modersmål än svenska att överbrygga språk- och kulturbarriärer. Sommarskolan är kostnadsfri.

På sommarskolan väljer eleven att läsa ett eller maximalt två ämnen. Rektorn för sommarskolan avgör om det finns möjlighet med mer än ett ämne per elev.

Sök till sommarskolan för årskurs 6-9

Elever som under vårterminen går i årskurs 6-9 på grundskolan kan ansöka om att gå på sommarskola. Möjligheten till sommarskola finns för elever som inte nått målen för utbildningen.

Är du intresserad av sommarskola tar du kontakt med din rektor eller lärare. Rektorn gör en bedömning och anmäler dig sedan till den rektor som är ansvarig för sommarskolan. Kontaktuppgifter hittar du antingen i lärportalen Fronter eller via kommunens växel.

Undervisning i små grupper

Alla elever som väljer att studera på sommarskolan placeras i studiegrupper utifrån vilket ämne de ska läsa. Det är ofta små grupper och varje elev får individuell handledning av sin lärare. Lektionerna hålls på förmiddagarna. 

Betyg efter sommarskolan

Elever i årskurs 9 har möjlighet att få betyg i det ämne de har studerat på sommarskolan. Betyget får eleven efter att ha gjort en så kallad prövning. Prövningen kan vara både ett skriftligt och ett muntligt prov vid ett eller flera tillfällen. Prövning sker oftast sista veckan på sommarskolan.

Kontakt

  • Kommunens växel
  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera